nginx i cakephp

Aby poprawnie działała aplikacja napisana w cakephp pod serwerem www ngnix, należy dodać odpowiednie wpisy.

Należy zmienić wpis root które definiuje w którym miejscu będzie aplikcja:

root /home/naszstrona/www/app/webroot/;

Oraz dodajemy wpis aby poprawnie działały url’e

if (-f $request_filename) {
break;
}
rewrite ^(.+)$ /index.php?url=$1 last;

Komentowanie jest zakończone.