Operacje na datach w PHP

Operacje na datach w skryptach PHP najlepiej, naszybciej i najbezpieczniej wykonywać już po stronie MySQL’a, jednak jeżeli nie jest to możliwe, do pomocy przychodzą nam wbudowane w język PHP funkcje, które ułatwią nam te operacje: strtotime()date().

<?php
$data = '2010-01-01';
$data = strtotime($data);
$data = strtotime('+2 year, +1 days', $data);
?>

Chcemy do zmiennej $data dodać 2 lata i 1 dzień. Najpierw zamieniamy zmienna $data na unixowy znacznik czasu, później wykonujemy operacje na unixowym znaczniku czasu dodawania (2 lata i jeden dzień). No i pod zmienną data mamy już właściwy wyniki, jednak zapisany w formacie unixowego znacznika czasu. Tutaj nam przychodzi z pomocą funkcja data(), która ma na celu przeformatowanie daty z unixowego znacznika czasu, na takie format jaki chcemy.

<?php
echo date('Y-m-d', $data);
?>

W funkcji tej podajemy format w jakim ma być wyświetlona data, jak również zmienną, którą chcemy przeformatować (czyli ta naszą data w formacie unixowego znacznika czasu. Wynikiem kodu wykonanego powyżej będzie: 2012-01-02.

Komentowanie jest zakończone.