Restart Windows’a poprzez zdalny pulpit

Czasami zachodzi potrzeba połączenia się ze zdalnym komputerem z systemem Windows za pomocą zdalnego pulpitu. A nawet potrzeba zrestartowania takiego komputera, z którym jesteśmy połączeni za pomoca zdalnego pulpitu.

Jednak klikając (jak to w systemach Windows bywa) Start nie mamy opcji zamknij, a zamiast tego pojawiła sie opcja rozłącz. Pozostaje nam nic innego jak zrestartować komputer z lini poleceń:

Start  -> Uruchom -> cmd

i tutaj mamy dostępne polecenie shutdown. Polecenie to można wywołać z wieloma parametrami:

  • -i   wyświetla graficzny interfejs użytkownika, musi być pierwszą opcją,
  • -l   wylogowuje (nie można używać z opcją -m),
  • -s  zamyka komputer,
  • -r   zamyka i ponownie uruchamia komputer,
  • -m \\nazwakomputera     zamknięcie/ponowne uruchomienie/przerwanie zdalnego komputera,
  • -t xx ustawia limit czasu zamknięcia na xx sekund,
  • -c „komentarz”  komentarz zamknięcia (maksymalnie 127 znaków),
  • -f  wymusza zamknięcie działających aplikacji bez ostrzeżenia,
  • -d [u][p]:xx:yy kod przyczyny zamknięcia.

Komentowanie jest zakończone.