Skrypt rejestrujący wejścia Googlebot’a

Prosty skrypt w PHP, który rejestruje i zapisuje wejścia botów: Googlebot’a, Yahoo czy innych w zależności od konfiguracji. Aby uruchomić skrypt należy utworzyć plik stats.php i wkleić do niego poniższy kod:

stats.php

<?php
// funkcja która sprawdza czy odwiedzający jest botem, jeżeli jest zwraca true
function is_bot(){
 $roboty = array('google','yahoo','msn');
 $regex = '('.implode($roboty, ')|(').')';
 return eregi($regex, $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']);
}
// jeżeli odwiedzający jest botem wykonywany jest poniższy kod
if (is_bot()){
 //zapisanie ip do zmiennej
 $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
 //zapisanie hosta do zmiennej
 $host = gethostbyaddr($ip);
 //nazwa pliku na pdostawie daty
 $file_name=date("Y-m-d").".log";
 //pobranie agenta jakim sie przedstawia bot
 $user_agent=$_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
 //pobranie nazwy url którego odwiedził bot
 $url=$_SERVER["REQUEST_URI"];
 //stworzenie linijki wpisuj
 $wpis=date("Y-m-d H:i:s")." | ".$host." | ".$ip." | ".$url." | ".$user_agent."\n";
 //sciezka zapisu pliku logowania
 $nazwa_pliku = "logi/$file_name";
  //jeżeli plik istnieje dopisanie linijki wpisu, jezeli nie, stworzenie i dopisanie linijki wpisu
  if (file_exists($nazwa_pliku)) {
  $plik = fopen($nazwa_pliku, 'a');
  fputs($plik,$wpis);
  fclose($plik);
  } else {
  $pk = fopen($nazwa_pliku, 'w');
  fputs($pk,$wpis);
  fclose($pk);
  }
}
?>

Teraz wystarczy dodać skrypt na każdej stronie czy podstronie na której chcemy widzieć czy wchodził jakiś bot.

<php
include ('stats.php');
?>

Komentowanie jest zakończone.